Stort og småt om afholdte aktiviteter

Her kan du læse lidt om nogle af vores afholdte aktiviteter


Det havde længe været et stort ønske, at vi igen kunne afholde kursus i køretøjssøg med Pia Johnsen. Med en positiv indstilling fra en kommune, som ville stille biler til rådighed, et medlem som ville hjælpe med de praktiske opgaver samt ikke mindst fra Pia, som var helt klar, blev det muligt at afholde hele to kurser i weekenden i den 7. og 8. marts.
Begge dage deltog seks medlemmer med hund samt et par stykker uden. 

Køretøjssøg kan volde mange problemer, da vi ofte ikke får det trænet systematisk. Så skønt at vi kunne glæde så mange mange med dette eftertragtede kursus. Ingen tvivl om at det var to super gode og lærerige dage.


Den 28. februar 20 bød på et dejligt gensyn med Sanne Andersen, Lorup Hundecenter. En aften med fokus på et meget centralt og vigtigt emne i vores træning - nemlig "Hundens motivation og stændighed i søget". 

60 medlemmer deltog i dette foredrag, som var gratis og incl. forplejning. En rigtig dejlig medlemsaften.

Efter foredraget fulgte en weekend med to NW1 dagskurser. Begge med emnet "Fra A til B og videre til C".  Med fokus på tærskel- og hjørnesøg (som vi ofte glemmer at træne systematisk) viste Sanne, hvordan man på en enkel og trinvis måde kan opbygge sin træning, således hunden ikke mister modet men derimod opnår tiltænkt læring og positiv udvikling. Vi arbejdede også med lette søg og, hvorfor de er så vigtige. På hver af de to kursusdage deltog seks medlemmer med hund og fem uden.
Alt i alt tre rigtig gode, inspirerende og lærerige dage med Sanne !


Den 16. februar bød på en gentagelse af NW2 kurset "Færtvandring, duftkegler og utilgængelige søg" med Pia Johnsen. Et rigtig nørdekursus hvor de erfarne hunde for alvor blev udfordret bl.a. af konvergerende dufte, som Pia skabte ved hjælp af ventilatorer. Et rigtig godt kursus !


Den 15. februar afholdt vi NW2 fællestræning i Horsens. En dag hvor vi i et spændende miljø fik udfordret vores hunde med høje og utilgængelige søg, store søge områder, konvergerende dufte i blæsevejret m.m. Samt søg i en trappeskakt hvilket bestemt ikke er let - især ikke når føreren står i vejen for hunden :)
Men vi havde også mange lette søg, idet vi hele tiden har for øje, at max 1/4 af kilderne må være høje/utilgængelige.


En dejlig tradition i Nose Work Jylland er vores årlige julearrangement, som i 2019 blev afholdt den 7. december. En dag, der traditionen tro bød på Clear round konkurrence (find så mange duftkilder som muligt på syv minutter), træning samt masser af julehygge med juleklip, gløgg, æbleskiver, mandariner og knas. I år havde vi desuden valgt at servere kartoffelsalat og frikadeller til frokost, hvilket vist var en succes. Træningen bestod af i forvejen opsatte duftkilder, hvortil deltagerne fik udleveret en oversigt over placeringerne og kunne søge selv, sammen med en anden eller i mindre grupper, som det nu passede. 
En anden ny ting i år var, at de praktiske opgaver på dagen var fordelt på de mange deltagere, som havde tilbudt at hjælpe, hvilket fungerede super godt. Det er fantastisk at arrangere noget med den opbakning!
Der var præmier / gaver til samtlige deltagere  sponseret af NWJ samt rester fra vores officielle prøve i oktober, hvilke var sponseret af Arion samt Mosegaardens hunde- og kattepension. 
Billedet viser det meste af søgeområdet ved Clear Round konkurrencen


Den 26. og 27. oktober 2019 afholdt NWJ for tredje gang en officiel Nose Work prøve. Om lørdagen med 17 NW2 deltagende ekvipager og om søndagen med 40 NW1 ekvipager. Dommere: Pia Johnsen, Viv Raundorf samt Lars M. Hansen. Tusinde tak til dommere og hjælpere samt ikke mindst en stor tak til vores sponsorer.


I oktober 2019 havde vi en rigtig god kursusweekend med Iben Marianne Krarup Pedersen: Der var tale om to ens dagskurser begge med emnet "Klar til prøve" og med udgangspunkt i NW1. Kurset omfattede både teori samt praksis med de fire momenter opsat efter prøvereglerne.  Begge dage deltog seks medlemmer med hund samt henholdsvis to og fire uden hund. I 2020 vil vi gentage sucessen med tilsvarende kurser - men på NW2 niveau.


Den 21.-22. september 2019 afholdt vi NW2 weekendkursus med Sanne Andersen. To dage hvor vi via teori samt masser og masser af praktiske øvelser arbejdede med følgende emner: Høje / utilgængelige duftkilder. Hvordan afgør man, om det er en tilgængelig eller utilgængelig duftkilde? Timing af belønning / accept af hundens markering ved utilgængelige duftplaceringer. Konvergens mellem mange duftkilder (tilgængelig / utilgængelig / høj). Avanceret beholdersøg samt førerens rolle i NW2 versus NW1. En weekend med masser af inspiration og reflektion.


Den 15. september 2019 afholdt vi kursus med Karen Strandbygaard Ulrich. En dejlig og lærerig dag med fokus på hundens uddannelse i et større perspektiv, miljøet / er hunden klar til opgaven samt placering af kilder med tiltænkt læringsmål. Dagen bestod af teori, gode snakke /drøftelser samt masser af praktiske øvelser tilpasset de deltagende hunde med fokus på hver enkelt hunds udfordringer og behov. Seks medlemmer med hund og fem uden deltog.


Den 8. september 2019 afholdt vi vores første deciderede NW2 fællestræning. En rigtig dejlig dag med fokus på hvorfor og hvordan vi opsætter duftkilder, det frie søg samt, at vi max havde 25 % utilgængelige (herunder høje) kilder. At mange lette søg er vigtigte for, at hundens bevarer følelsen af mestring og arbejdsglæde. Indendørs havde vi både et stort rum med én kilde samt flere mindre rum med flere kilder, som vi afsluttede ét ad gangen i lighed med NW3 niveau. Ingen tvivl om at særlige NW1 og NW2 fællestræninger er noget, vi fortsat skal prioritere højt.


Den 1. september 2019 afholdt vi kursus i Køretøjssøg. Pia Johnsen var instruktør og 10 medlemmer (seks med hund og fire uden) deltog.

Tak for en super hyggelig og lærerig dag i gode rammer. Et rigtigt godt kursus. Er sikker på at alle fik en masse med hjem og arbejde videre med. Det gjorde vi helt klart. Vi er helt sikkert klar på flere kurser af samme slags. Af Lars, Dorthe og Rocket


NW1 kursus ”Fokus og motivation i søget” med Pia Johnsen ved Horsens den 13. april 2019.
Seks medlemmer med hund og fem uden deltog i dette kursus. En dejlig og meget lærerig dag, hvor der blev arbejdet med hundens fokus fra starten af søget samt dens motivation. Endvidere en meget vigtigt faktor - nemlig samspillet mellem hund og fører, hvilket hænger uløseligt sammen med det første.


Påske for sjov konkurrence ved Horsens lørdag den 30. marts 2019.
Påskeharer, æg, edderkopper og høns - det var en ren dyrepark Maja havde skabt. En rigtig dejlig dag med fuld sol og kun lidt blæst. De mange dygtige hunde fandt duftkilderne på hver deres egen fantastiske måde bl.a. på "Edderkoppe jordvolden". Det var vist kun de to-benede, der havde for meget fokus på diverse dyr og faldt lidt i stampe over dem. Hundene snusede bare som de skulle.