AKTIVITETER


Fællestræning:

Fællestræning er træning uden instruktør men, hvor de enkelte deltagere hjælper hinanden, hvilket er både udbytterigt og hyggeligt. Det giver muligheder for adgang til mange forskellige træningsmiljøer, ligesom vi kan lære af hinandens erfaringer samt give hinanden nye udfordringer. 

For at få udbytte af fællestræning forudsættes som minumum gennemført grundkursus samt, at din hund kan søge enten parret eller ren duft. Idet det er vigtigt at komme godt fra start, kan vi bestemt ikke anbefale deltagelse i fællestræning uden denne basale grundviden og -erfaring. 

Vi tilstræber, at der afholdes min. to og gerne flere fællestræninger hver måned. Bestyrelsen vil gerne tage initiativ til at arrangere fællestræninger men kan ikke gøre det alene. Det er derfor meget vigtigt, at alle foreningens medlemmer har øje for egnede arealer/områder/bygninger, som vi kan få lov til at bruge nogle timer en lørdag eller søndag. Det er det enkelte medlem som sørger for kontakten til ejeren, hvorimod bestyrelsen står for koordinering i kalenderen, opslag på Facebook samt modtagelse af tilmeldinger. 

Idet det drejer sig om, at hundene får mulighed for at søge i mange forskellige miljøer, er der som udgangspunkt ikke nogle steder, der er bedre egnet end andre. Blot der er plads til samt muligheder for at lave nogle søg samt, at vi kan få lov til at være der med vores hunde. Endvidere at der er mulighed for parkering på området eller tæt derved. Vi forlader altid et lånt sted i samme tilstand, som vi ankom til.

Det er vigtigt for os i NWJ, at der er plads til alle. Vi afholder derfor fælles-træninger på forskellige niveauer, ligesom vi sammensætter træningsgrupper (á tre eller fire) ud fra det niveau, deltagerne oplyser ved tilmelding. 

Man kan til fællestræninger deltage med to hunde men i så fald kun bruge én af dem i hvert søg, således at alle deltagere får lige mange søg.

Ved fællestræninger anvender vi udelukkende hydrolater.

Afhængig af de aktuelle pladsforhold vil deltagerantallet være 10-16 .

Pris for deltagelse i fællestræning: 50 kr for ikke medlemmer og gratis for medlemmer.  Medlemmer har dog førsteret.

Du er altid meget velkommen til uden hund at besøge vores fællestræninger og se, hvad vi laver. Dog skal du senest tre dage før sende os en mail til mail@noseworkjylland.dk, så vi ved det og er klar til at modtage dig/jer.

Kursus:

Det er foreningens målsætning løbende at arrangere kurser på forskellige niveau og med forskellige instruktører. I løbet af 2019 afholdt vi 10 dagskurser samt syv weekend / todages kurser. I 2020 er der planlagt 18 dagskurser.

Ved vores kurser er der altid max. seks deltagere med hund samt typisk fire eller fem uden hund afhængig af pladsforholdene.

Se kalenderen samt Aktuelle kurser for kurser i 2021. 

Prøve:

Den 13. november 2016 afholdt vi vores første prøve:  En uofficiel duft- samt NW1 prøve med alle fire momenter. Prøven, der havde 12 tilmeldte ekvipager, blev afholdt nær Silkeborg. Pia Johnsen var prøveleder og Sanne Andersen fra Lorup Hundecenter dommer.

Siden har vi afholdt uofficielle prøver med alle fire momenter, officielle NW1 og NW2 prøver samt flere "for sjov prøver" . Bl.a. vores årlig jule "clear round" konkurrence - en tradition der blev skabt i december 2017. Det er en meget hyggelig dag, der foruden konkurrencen består af julehygge, -klip og fællestræning. 

Det er vores målsætning, at vi foruden to årlige officielle prøver afholder forskellige uofficielle for sjov prøver med fokus på, at Nose Work skal være sjovt og hyggeligt for hund og fører. Det kan enten være en særlig tilrettelagt dag eller en aktivitet i forbindelse med fællestræning.

Vores første afholdte prøve den 13. november 2016