Nose Work Jylland

Nose Work Jylland (NWJ) blev stiftet den 1. oktober 2016. Baggrunden er et ønske om at udbrede kendskabet til samt interessen for Nose Work. Herunder at etablere fællestræning i forskellige miljøer hvor vi kan mødes, træne sammen, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden. Derudover også skabe muligheder for udvikling via kurser, prøver m.m. 

Som medlem af NWJ bliver du del af en aktiv forening.
Et træningsfællesskab med en positiv ånd, hvor vi inspirerer og hjælper hinanden samtidig med, at vi har det hyggeligt sammen. 

Vi tilstræber at afholde mindst to og gerne flere fællestræninger pr. måned, hvortil vi dog er afhængige af, at vores medlemmer finder/byder ind med lokationer. Desuden afholder vi i løbet af året flere forskellige kurser, prøver (uofficielle / for sjov samt officielle) samt andre aktiviter f.eks. vores årlige julearrangement. Som medlem kan du deltage gratis i fællestræninger, foredrag, julearrangement m.m.. Ligesom du kan deltage i f.eks. kurser samt købe træningsmaterialer til medlemspriser. Endvidere tilbydes du adgang til foreningens lukkede Facebook gruppe, hvor vi udveksler informationer vedr. vores aktiviteter.  
Et personligt medlemskab koster for et kalenderår 200 kr.
Ved indmeldelse 1. oktober eller derefter betales det halve af et årligt kontingent for resten af kalenderåret.

Indmeldelse i Nose Work Jylland:
Vi har åbent for nye medlemmer