Nose Work Jylland

Nose Work Jylland (NWJ) blev stiftet den 1. oktober 2016. Baggrunden er et ønske om at udbrede kendskabet til samt interessen for Nose Work. Herunder at etablere fællestræning i forskellige miljøer hvor vi kan mødes, træne sammen, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden. Derudover også skabe muligheder for udvikling via kurser, prøver m.m. 

Som medlem af NWJ bliver du del af en aktiv forening.
Et træningsfællesskab med en positiv ånd, hvor vi inspirerer og hjælper hinanden samtidig med, at vi har det hyggeligt sammen. 

I løbet af året planlægger vi flere forskellige kurser, prøver (uofficielle / for sjov samt officielle) samt andre aktiviter f.eks. vores årlige julearrangement. Til disse arrangementer vil vi have træningsmaterialer med, som medlemmerne kan købe til medlemspriser.
Endvidere tilbydes du adgang til foreningens lukkede facebookgruppe, hvor vi primært har placeret tilmelding til fællestræningerne, da medlemmerne selv planlægger dem for hinanden.

Mød Bestyrelsen

Vi er et par ildsjæle som elsker at medvirke til at skabe rammer og koordinere foreningens daglige drift. Vi hjælper vores aktive medlemmer med deres planlægning til fællestræningerne. Derudover koordinerer vi prøver, kurser og foredrag. 

Bestyrelsen kan kontaktes på mail@noseworkjylland.dk  

Formand (fra november 2023)
Jonna Rode

Kasserer (fra 2022)
Sus Loft Jensen

Sekretær (fra november 2023)
Anne Birch

1. Suppleant (fra november 2023) Tina Berg
2. Suppleant (fra november 2023) Lone Hansen Kofoed

 

Vedtægt