Hvor og hvordan træner man Nose Work?

Ideen med Nose Work er, at man kommer til et nyt miljø/en ny situation og udfører et søg. Dette betyder, at det er en aktivitet, der kan udføres alle steder. Og idet det heller ikke kræver en masse udstyr eller lang forberedelsestid, er det let at have med sig. I Nose Work benytter man virkelighedsnære søgemiljøer, og man kan i princippet træne Nose Work hvor som helst. 


Nose Work er bygget op omkring søgning efter tre udvalgte dufte i fire forskellige miljøer:

  1. Beholdersøg (kasser, kufferter, tasker o.lig.)
  2. Indendørssøg / Rumsøg
  3. Udendørssøg i det fri indenfor et afgrænset område
  4. Køretøjssøg

Hvordan træner man Nose Work?

Det vigtigste er, at hunden lærer, hvad "at søge" er,  føler sig tryg i miljøet, arbejder selvstændigt og synes, at det er sjovt. Idet det er vigtigt at komme godt fra start anbefales altid deltagelse i et grundkursus. 


Grundlaget - Hundens instinktive søgeadfærd

For at udvikle hundens instinktive søgeadfærd bygger man et stærkt fundament ved at lade hunden søge godbidder først gemt i kasser og derefter i flere og flere forskellige miljøer. Den enkelte hund vil udvikle sin egen måde at løse problemerne på, og hundeføreren vil få erfaring i, hvordan en duft bevæger sig i luften ved at iagttage sin hunds arbejde. En hund arbejder kun effektivt, når den føler sig sikker i miljøet. Derfor er miljøarbejdet med godbidder det grundlæggende og skal være godt funderet, inden man går igang med at sætte dufte på. Så ingen hast med at komme videre, og skal aktiviteten udelukkende skal bruges til aktivering af hunden, så behøver man slet ikke at arbejde med dufte.

Når hunden har helt styr på fundamentet, arbejdes der videre med indlæring af duften. 

Man starter IKKE med indlæring af hverken duft eller markering. Det kommer - men ikke som 1. prioritet. Det vigtigste er at lære at læse sin hund. Kan man læse sin hund, er det oftest ikke nødvendigt med en indlært markeringsadfærd overhovedet. Lad hunden selv vælge sin markeringsadfærd. Tænk på at instinktet sjældent fejler!

Træning af duften

Man indlærer én duft af gangen

Ved at associere duften med noget positivt vil hunden få lyst til at opsøge denne duft.

1. Duften præsenteres i en kasse, hvor der ligger en godbid under duften, så hunden skal forbi denne for at komme til godbidden. Den parrede kassetræning gentages et par gange.

2. Godbidden placeres i miljøet bagved duften således, at hunden skal forbi duften for at nå til godbidden. Denne træningsform (parring) betyder, at hunden belønnes samtidig med, at den finder duftkilden. Hundeføreren kan samtidig koncentrere sig om at iagttage, hvordan hunden arbejder samt, hvordan duften spreder sig i de forskellige miljøer. En periode med stor læring for hund og hundefører, så en træningsperiode som det ikke lønner sig at forcere. Det er også en god idé stadig at vende tilbage til parrede søg efter at hunden er begyndt at søge på ren duft. F.eks. kan det med fordel anbefales starte med parrede søg ved træning i et nyt miljø eller ved nye og lidt svære søg.

3. Duften placeres uden en godbid og hundeføreren belønner hunden i det øjeblik, hvor hunden opdager, at der  ikke ligger en godbid bag ved duften. Godbidden gives til hunden så tæt ved duften som muligt. 


Markeringsadfærd

Det er, som tidligere nævnt meget vigtigt, at man som hundefører lærer at læse sin hund. Når man kan det, kan man oftest tydeligt se, når hunden har fundet den gemte duftkilde, og der er derfor ikke brug for en indlært markeringsadfærd. Ofte vil hunden selv udvikle en markeringsadfærd, da hundeføreren skal bruge tid på at komme hen til skjulet (og hunden) for at belønne.

Pas på! Hunden lærer let at læse hundeføreren for at lokalisere skjulet. Dette er en fejl

Der er flere typer af markeringsadfærd, man kan lære sin hund: sit, dæk, "fryse" fysisk eller visuelt. En indlært markering som f.eks. en "frys-markering" (hvor hunden holder snuden nærmest som frosset på kilden) er der nærmest gået "mode i".  Husk dog på, at I Nose Work er det OS som mennesker som skal lære noget - hunden kan allerede. Vi skal blot fange og belønne dens kommunikation med os!


Duftmateriale

Hvordan bevæger en duft sig?
Duften spreder sig fra kilden (i skjulet) under påvirkning af vind, temperatur, luftfugtighed o.lign. Ved at betragte hunden kan man se, hvor der er duft og, hvor der ikke er.
Efterhånden som hunden får mere erfaring i at arbejde under forskellige forhold, vil den blive hurtigere til at finde kilden. 

Der anvendes forskellige dufte i de forskellige lande. I Danmark har DKK besluttet at følgende dufte er konkurrencedufte:

  1. Lavendel
  2. Eucalyptus
  3. Anis
  Alle i form af æteriske olier

Æteriske olier er meget stærke og skal håndteres korrekt. De må ALDRIG bruges direkte men derimod i “smittet” form. I Nose Work Jylland arbejder vi derfor i stedet med hydrolater som er et meget mildere og lettere håndterbart produkt - læs mere under /materialer